Educația salvează nația!

Despre Proiect Prin implementarea proiectului „Educația salvează nația”, în care avem ca principal partener Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, ne dorim stabilirea direcţiilor de acţiune pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin susținerea financiară a 300 de elevi (prin implementarea unui sistem de burse pentru anul de studiu în curs) din județul Botoşani. În contextul accentuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin proiectul asociației noastre sunt vizate intervenții sistemice care să prevină acest fenomen, cu prioritate pe: crearea & dezvoltarea mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere abandon școlar& părăsire timpurie a școlii pentru 300 de copii din mediul rural (județul Botoșani); identificarea grupului țintă și stabilirea sumelor necesare implementării unui sistem de burse pentru elevii din acest grup, pe durata anului școlar în curs. Costul mediu necesar acoperirii cheltuielilor cu bursele este de 150 de lei/elev.

Ajută un copil să meargă la școală!

Selectați metoda de plată
Informatii

Informații despre cardul de credit
Aceasta este o plată securizată criptată SSL.
Termeni

Total donatie: €20,00 O dată