Asociația Scut Botoșănean, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, lansează concursul cu titlul „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”.

Îți place să scrii sau să pictezi?

Asociația Scut Botoșănean, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, lansează concursul cu titlul „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”.

Trimite-ne lucrarea ta la adresa de email scutbotosanean@yahoo.com și poți câștiga unul dintre premiile puse la bătaie de asociația noastră.

Educația se face prin modele, iar prin gestul său de curaj, Mugur Călinescu reprezintă un model de conduită umană şi socială demn de urmat şi de promovat în societatea românească actuală.

Regulamentul concursului îl poți citi mai jos sau descarcă-l de pe link: https://bit.ly/3JmvHRl

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Mugur Călinescu, eroul necunoscut”

Secţiunea 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului este Asociația Scut Botoșănean, cu sediul în Botoșani, str. Pod de Piatră nr. 6.

Secţiunea 2. DURATA ŞI STRUCTURA CONCURSULUI

Concursul, destinat elevilor de liceu din Municipiul Botoșani, se desfăşoară în perioada 25.01-10.02.2023 şi cuprinde două secţiuni distincte:

Secţiunea pictură/desen, cu următoarele cerinţe:

• realizarea unei picturi sau a unui desen cu tema „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”; prin aceasta, participanţii vor evoca amintirea actului de curaj al eroului Mugur Călinescu, într-o perioadă în care comunismul sufoca întreaga societate românească şi vor transpune artistic experienţa acestuia.

Secţiunea eseu/poezie, cu următoarele cerinţe:

• redactarea unui eseu sau a unei poezii având ca temă „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”; participanţii la concurs vor redacta un eseu (de minimum 1 pagină şi maximum 4 pagini) în care, pornind de la mărturiile rămase despre gestul de curaj al lui Mugur Călinescu, vor propune modelul acestuia ca exemplu de conduită umană şi socială demn de urmat şi de promovat în societatea românească actuală.

Lucrările vor putea fi transmise, până la data de 10.02.2023 inclusiv, iar numele câştigătorilor vor fi postate pe pagina de Facebook a asociației Scut Botoșănean.

Secţiunea 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

3.1. Înscrierea la concurs

Participarea la concurs este validată cu condiţia ca lucrările transmise să fie însoţite de datele de identificare ale autorilor acestora. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se referă la:

  1. Nume şi prenume,
  • Clasa și instituția de învățământ,
  • Număr de telefon sau adresă de e-mail valide.

Lucrările realizate de participanţi vor fi transmise pe adresa asociației Scut Botoșănean sau prin e-mail la adresa electronică scutbotosanean@yahoo.com). Picturile sau desenele pot fi trimise şi în formă electronică (scanate în format colorat, la adresa electronică scutbotosanean@yahoo.com)  dar, este preferată expedierea acestora în format fizic. Participanţii se vor asigura că lucrările vor ajunge la sediul instituţiei noastre până în data de 10.02.2023.

Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la concurs şi, în consecinţă, va anula participarea la acesta.

3.3 Desfăşurarea concursului

Juriul va analiza lucrările transmise de participanţi şi va selecta propunerile a 3 participanţi, pentru fiecare secţiune, care au obţinut cele mai bune punctaje. Lucrările participanţilor vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:

Pentru pictură/desen:

  • Relevanţa temei – 40 puncte;
  • Calitatea artistică a picturii/desenului – 30 puncte;
  • Cromatică, compoziţie– 30 puncte.

Pentru eseu:

  • Calitatea redactării în cazul eseului, tratarea, în cadrul eseului, a unui subiect

Relevant pentru tema indicată în cerinţă – 40 puncte;

  • Prezentarea logică a ideilor însoţite de argumente şi exemple convingătoare,

Organizarea ideilor într-un text ce urmează o structură clară – 30 puncte;

  • Echilibrul între introducere, cuprins şi încheiere, capacitatea de analiză şi

Interpretare, coerenţă între idee şi argument, respectarea normelor de punctuaţie şi

Ortografie – 30 puncte.

3.3. Stabilirea câştigătorilor

Vor fi considerate valide toate lucrările transmise în format fizic sau prin e-mail care sunt însoţite de datele de identificare ale participanţilor şi care au fost primite la sediul asociației Scut Botoșănean până la data de 10.02.2023 (inclusiv).

În cazul în care, în urma evaluării efectuate de către juriu, vor fi înregistraţi mai mulţi concurenţi cu punctaje egale, se va proceda la departajarea câştigătorilor prin tragere la sorţi. Numele câştigătorilor vor fi afişate pe pagina de Facebook a asociației Scut Botoșănean, începând cu data de 13.02.2023.

Secţiunea 4. PREMIILE OFERITE

Premiile, pentru fiecare secţiune, care vor fi acordate câştigătorilor constau în cărţi cu tematică istorică, după cum urmează: premiul I: 3 cărţi; premiul al II-lea: 2 cărţi; premiul al III-lea: 2 cărţi.

Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate opta pentru contravaloarea lor în bani.

Secţiunea 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concurs poate participa orice elev de liceu din Municipiul Botoșani.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi datele câştigătorilor în vederea anunţării publice a numelor acestora, a instituțiilor de învățământ şi a premiilor câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. De asemenea, organizatorul solicită prin prezentul Regulament acordul participanţilor de a le publica lucrările pe site-ul şi pe pagina de Facebook a asociației.

Secţiunea 6. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Numele câştigătorilor vor fi afişate pe pagina de Facebook a asociației Scut Botoșănean, începând cu data de 13.02.2023.

Secţiunea 7. ALTE DISPOZIŢII

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.scutbotosanean.ro la secţiunea Concursul „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.